Drobečková navigace

O nás > Ke stažení > Veřejný závazek

Posláním Letního domu

je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Základní kameny

  • individuální přístup
  • respektování potřeb a práv
  • dlouhodobé a kontinuální působení
  • profesionalita, odborná garance
  • bezpečné prostředí
  • podpora vztahových vazeb
  • léčba uměním
  • rozvoj praktických dovedností

Cílová skupina

Děti a mladí lidé ve věku od 6 let do 26 let v jejichž osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní výchovou. O nabízené služby, aktivity projevují svobodný zájem.

Rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte do náhradní péče nebo již bylo odebráno, i ty které se ocitly v jinak tíživé situaci.

Pěstouni vykonávající péči o svěřenou osobu.

Hlavní aktivity

 

Cílem poskytovaných služeb pro děti a mladé lidi z dětských domovů je posílení souboru psycho-sociálních schopností a praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní adaptovaný a plynulý přechod do samostatného života.

Cílem poskytovaných služeb pro rodiny je pomoc s řešením praktických problémů, které ohrožují existenci rodiny, rozvoj rodičovských kompetencí, zlepšení komunikace v rodině, zlepšení psychického stavu dítěte v rodině, snižování deprivace dítěte umístěného v náhradní výchově kontinuální prací s jeho rodinou.

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům