Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Projekt je registrovanou sociální službou. Jedná se o terénní formu služby, v rámci které jsou připravovány:

Sociálně-terapeutické pobyty o víkendech a prázdninách

Sociálně-terapeutické pobyty jsou určeny dětem a mladým lidem ze 4 dětských domovů (Krompach, Písek, Klánovice, Unhošť) konají se v době školních prázdnin a prodloužených víkendů v průběhu celého roku, umožňují dětem prožít část roku mimo ústavní prostředí v komorním počtu lidí, kde je dostatek prostoru pro výchovnou a sociálně-terapeutickou práci.

Pobyty mají jasně definované cíle: rozvíjet u dětí a mladých lidí tvořivost, podporovat a rozvíjet sociální schopnosti dětí a mladých lidí, posilovat sebepřijetí dětí, rozvíjet praktické dovednosti dětí a mladých lidí

Děti a mladí lidé se o nabídce pobytů dozvídají od dětského domova, z webu Letního domu nebo zvacích dopisů. Na jednotlivé pobytové programy se přihlašují podle svého rozhodnutí - zdůrazňujeme prvek dobrovolnosti. Průběh pobytu je garantován odborným vedením pracovníků Letního domu. Dětem a mladým lidem je tým Letního domu v průběhu pobytového programu k dispozici 24 hodin denně.

Odborný program je založen na využití arteterapie, artefiletiky, muzikoterapie, tvořivé dramatiky, práce s tělem v psychoterapii a umění. 

 Sociálně-terapeutický program je sestaven tak, aby byla posilována psychická a sociální kondice dětí a mladých lidí.

Po skončení pobytu jsou průběžně vypracovávány bilanční zprávy pro dětské domovy. Společně s vedením dětských domovů se snažíme hledat co nejvhodnější přístup k jednotlivým dětem dle jejich aktuálních potřeb.

 

Psychoterapie 

V konkrétních případech nabízíme dětem a mladým lidem z dětského domova v Klánovicích pravicelnou individtuální psychoterapii. Jednou týdně dochází do dětského domova psychoterapeutka Lucie Kokrdová. Aktuálně pečuje touto formou o 3 děti. 

Návštěvy dětských domovů

Pracovníci a dobrovolníci Letního domu doplňují pobyty dětí pravidelnými návštěvami dětských domovů. Do dětských domovů vyjíždíme každý měsíc průběžně po celý rok. Výjezdy do dětských domovů jsou důležitou součástí projektu Sociální rehabilitace i Spolu o krok dále – umožňují podpořit kontakt s dětmi i mladými lidmi zapojenými v projektu v čase mezi pobyty, navázání kontaktu s dalšími dětmi, které v dětském domově vyrůstají a v neposlední řadě setkání s pracovníky zařízení. Během některých výjezdů připravujeme pro děti různorodý volnočasový nebo odborný program. Získáváme zpětnou vazbu k aktivitám Letního domu a potřebám dětí od těch, co jsou s nimi v každodenním kontaktu.

Projekt podporují:

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům