Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Rodinám

Doma v rodině

podpora rodin v tíživé životní situaci - sanace rodiny

 

Služba nabízí rodinám podporu v péči o děti a zvládání obtížných životních situací.

 "Pomáháme rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte do náhradní péče, nebo již bylo odebráno, i těm, které se ocitly v jinak tíživé situaci."

Nabízíme:

 

Pomoc s řešením praktických problémů, které ohrožují existenci rodiny

 • nabízíme poradenství v oblasti bydlení
 • poradenství v oblasti práce
 • poradenství v oblasti hospodaření s penězi
 • asistence či doprovod při jednání na úřadech, či u dalších poskytovatelů služeb
 • nácvik dovedností v péči o domácnost
 • nástrojem pomoci je individuální plánování, posilující rozhovor, praktický nácvik činností a organizování času
 

Rozvoj rodičovských kompetencí

 • pomáháme rodičům při zvládání obtížných situací ve výchově dítěte
 • věnujeme se posilování rodičovských schopností, prevenci zanedbávání či týrání dítěte, prevenci rizikového chování dítěte, školnímu selhávání
  a dalším oblastem rodičovské péče
 • nástrojem pomoci je rozhovor, individuální plánování, práce se stresem
  a s vnitřními zdroji, konzultace s psychologem/psychoterapeutem, samostatná práce s rodičem a dítětem, doporučení či zprostředkování návazných služeb
 

Zlepšení komunikace v rodině, posílení zdravého fungování rodiny

 • nabízíme porozumění rolím v rodině a získání náhledu na rodinnou situaci
 • přestavujeme základní životní potřeby
 • předcházíme či řešíme násilí v rodině nebo závislost
 • podporujeme v řešení dalších obtížných situací (např. úmrtí v rodině, rozvod apod.)
 • nástrojem pomoci je rozhovor, krizová intervence, individuální plánování, práce s vnitřními zdroji, posilování kompetencí členů rodiny, poradenství, příp. zprostředkování návazných služeb
 

Zlepšení psychického stavu dítěte

 • nabízíme prostor dítěti či dospívajícímu zorientovat se v situaci rodiny, sdílet své pocity, vyjadřovat svá přání, potřeby a postoje
 • podporujeme v řešení situace ve škole či mezi vrstevníky
 • předcházíme rizikovému chování dítěte, nabízíme psychickou úlevu v obtížné životní situaci
 • nástroje pomoci je rozhovor, individuální práce s dítětem, konzultace s psychologem/psychoterapeutem, odlehčovací služby, zprostředkování návazných služeb
 

Snižování deprivace dítěte umístěného v náhradní výchově kontinuální prací s jeho rodinou

 • v případě odebrání dítěte do náhradní péče nabízíme kontinuální práci s dítětem a jeho biologickou rodinou
 • cílem je udržení kontaktu dítěte s jeho původní rodinou tak, aby byl pro dítě srozumitelný (rodiče dítě informují o svých návštěvách, dodržují smluvené termíny, dítě informují o své situaci) a bezpečný (rodiče volí adekvátní způsob pro společně strávený čas s dítětem, pracují na změnách své situace).
 • cíle je dosahováno využitím maximální možné míry rodičovských kapacit, rozvíjením motivace rodiny k zájmu o věci týkající se dítěte
 • nástrojem pomoci je individuální plánování, případová setkání, rozhovor, nácvik, poradenství, asistovaný kontakt dítěte s rodiči.
 

Tyto služby jsou poskytovány zčásti v rodinách a zčásti v prostorách Letního domu. Probíhají většinou ve formě pravidelného setkávání rodiny a pracovníka Letního domu, případně dalších odborníků.

Služby jsou poskytovány bezplatně

za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,  Magistrátu hl. m. Prahy a Nadace Agrofert.

 

Službu poskytují pracovníci, kteří se profesně věnují sociální práci s rodinami a psychoterapii.

Mgr. Jana Hrazdilová      Mgr. Petra Reiserová

 

Máte zájem o nabízenou službu?

Mgr. Jana Hrazdilová

 

tel.: +420 222 940 616, mob.: +420 777 732 090

email: janah(zavinac)letnidum.cz

pracoviště: Botičská 4, Praha 2

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě

 

 

Aktivity tohoto projektu byly podpořeny Nadací Agrofert. 

nadace_agrofert_logo.jpg

 

 

 

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

banner2-180x50.png

avpocr-lg-CLEN-A.jpg

patička Letní dům