Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Rodinám

Doma v rodině

Podpora biologických rodin

Chceme-li pomoci dítěti, potřebujeme pomoci jeho rodiči.

Doma v rodině je projekt, který podporuje rodiče, aby mohli lépe zvládat svoji rodičovskou roli a pomáhá dětem v rodinách, aby se v nich cítily dobře a zdravě se vyvíjely.

Naši podporu zaměřujeme do těchto pěti oblastí

 1. Komunikace a vztahy - jak si vzájemně porozumět, jak dávat hranice, jak zvládat konflikty, jak dítě vést, jak se domlouvat atd.
 2. Denní život rodiny - společné aktivity, každodenní koloběh, vedení domácnosti, finanční plánování, bydlení atd
 3. Vývoj dítěte - vztahy s vrstevníky, rozvoj dítěte ve školce / ve škole, zájmy dítěte, samostatnost dítěte a sebeobsluha, potřeby dítěte, identita a sebepojetí, zdraví
 4. Vývoj rodiče - vztahy mezi rodiči, partnery, péče o sebe, identita a sebepojetí, rodičovská role, zdraví zaměstnání
 5. Rodina a okolí - přátelé, širší rodina, vztahy s ostatními (škola, školka, sousedé), podpůrná síť rodiny

Principy naší práce

Jsme přesvědčeni že:

Děti potřebují rodiče – podporujeme rodiče, aby mohli být dobrými rodiči svým dětem a vychovávat je. Pokud to není možné a dítě vyrůstá mimo rodinu, podporujeme vztahy mezi rodiči a dětmi.

Děti potřebují jistotu a bezpečí – podporujeme rodiče, aby poskytovali dětem stabilní a bezpečné vztahy a prostředí.

Základem dobrých vztahů je dobrá komunikace – umět vytvářet a udržovat vztahy považujeme za klíčové jak pro vývoj dětí, tak pro rozvoj rodičů. Pomáháme rodičům a dětem posilovat vzájemnou komunikaci a rozvíjet jejich komunikační dovednosti.

Rodiče dělají to nejlepší, co dovedou v rámci svých možností - rodič je pro nás partnerem pro spolupráci. Zajímají nás postoje a motivace rodičů. Pomáháme jim posilovat postoje vedoucí k řešení a rozšiřovat škálu možností.

Stavět na silných stránkách pomáhá víc než kritika – pomáháme rodičům a dětem objevovat jejich silné stránky. Zajímá nás, co se již daří, a společně hledáme možnosti, jak překonat to, co nefunguje.

Předcházet problémům je účinnější než „hasit požáry” - pomáháme rodinám najít zdroje potíží a učit se jim včas předcházet. Považujeme to za užitečnější, než řešit totéž pořád dokola.

Služby, které nabízíme

Základní

Provázení rodin

 • mapování situace rodiny, společné stanovení cílů spolupráce, plánování, vyhodnocování
 • pomoc s každodenními záležitostmi, ve kterých rodič potřebuje podpořit, např. vyřizování na úřadech, vyhledávání informací
 • doprovod (na úřad, k lékaři atd.)
 • koordinace a propojování s ostatními institucemi

Sociálně-terapeutické aktivity

 • posilování rodičovských dovedností nácvikem (hra s dítětem, podpora samostatnosti dítěte, vedení domácnosti apod.)
 • posilování komunikace a vztahů v rodině (vztah rodičů s dětmi, komunikace mezi rodiči, vztahy v širší rodině apod.)

Základní sociální poradenství

 • sociální dávky, rodinný rozpočet, dluhy, bydlení apd.
 • práva a povinnosti rodiče
 • práva dítěte

Doprovodné

Tyto činnosti poskytujeme pouze rodinám, které již čerpají naše základní služby a to v odůvodněných případech a v závislosti na naší kapacitě.

Psychoterapie

Asistovaný kontakt 

Doučování

Kontakty

Adresa pracoviště:

Vyšehradská 423/27, 128 00 Praha 2 

Kontaktovat nás můžete na níže uvedených telefonních číslech v po - pá, 9 – 16 hod. nebo prostřednictvím emailu.

Mgr. Anna Blažková, sociální pracovnice, vedoucí služby

Tel.: +420 777 732 090

Mail: anna.blazkova@letnidum.cz

 

Mgr. Petra Reiserová, sociální pracovnice

Tel.: +420 777 732 033

Mail: petra.reiserova@letnidum.cz

 

Mgr. Lucie Tůmová, sociální pracovnice

Tel.: +420 775 647 962

Mail: lucie.tumova@letnidum.cz

 

Pověření SPOD

Letní dům, z.ú. je na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, č.j. SOC:362048/14, ze dne 27. 3. 2014, osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s oprávněním v tomto rozsahu:

§ 11 odst. 1 písm. a) pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

§ 11 odst. 1 písm. c) pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

§ 31 a 32 činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

 

Projekt je realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,  Magistrátu hl. m. Prahy a Nadace Terezy Maxové dětem.

 

 

Podporovatelem projektu Doma v rodině - Assessment je Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt Assessment, který realizujeme v roce 2019, je zaměřen na každodenní práci s rodinou, pilotní ověření 2 metodických nástrojů hodnocení situace rodiny a téma dostatečné informovanosti rodiče a dítěte, především při hrozícím umístění dítěte mimo biologickou rodinu.

NTM A.jpg

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům