Drobečková navigace

O nás > Novinky > Letní dům rozšiřuje své služby o práci s biologickou rodinou

Letní dům rozšiřuje své služby o práci s biologickou rodinouNyní můžeme dle zákona 359/1999 Sb. kromě realizování zotavovacích akci (což jsme dělali doposud) také pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a také poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

To je skutečně prvním reálným krokem ke vzniku Centra pro dítě a rodinu, jak jsme nazvali náš nový projekt, o nějž usilujeme v roce 2013. Bohužel ten zásadnější nás teprve čeká. Pravděpodobně v únoru se dozvíme výsledky dotačního řízení MPSV ČR, které jsme o podporu tohoto nového projektu požádali, poté co jsme neuspěli u NROS ze Sbírky Pomozte dětem!. Proto nejdříve od března snad budeme realizovat alespoň některé z těchto aktvit:

  • Ambulantní a terénní sociálně-terapeutická práce s rodinou v obtížné životní situaci

Cílem je poskytování sociálně-terapeutických služeb ohroženým dětem a rodinám /rodinám s dětmi v obtížné životní situaci. Cílem služeb je umožňovat rodinám naplňování základních životních potřeb dětí a zachování rodiny jako celku. Cílem je, aby děti mohly vyrůstat v bezpečném, srozumitelném a stimulujícím prostředí a byly naplňovány jejich základní psychické i fyzické potřeby. Centrem pozornosti služeb je nejlepší zájem dítěte.  Dílčími cíli jsou: Posílení či obnova zdravého fungování rodiny (zlepšení komunikace v rodině, zlepšení vztahů v rodině), rozvoj rodičovských kompetencí, pomoc s řešením praktických otázek z oblasti bydlení, hospodaření s penězi, práce aj., které ohrožují existenci rodiny, psychologická podpora dítěte.

  • Ambulantní a terénní sociálně-terapeutická práce s rodinami dětí umístěných v dětském domově Klánovice

Cílem je doplnit stávající systém péče v dětském domově o intenzivnější sociálně-terapeutickou práci s dítětem a jeho rodinou. Primární cíl: podpořit dítě, aby kolem sebe mělo blízké osoby, aby se ve svých vztazích orientovalo, cítilo se v nich co nejvíce bezpečně, mělo prostor mluvit o své minulosti i o tom, co aktuálně ve vztazích prožívá a očekává. Sekundárně je cílem podpořit původní rodinu dítěte ve změně svých podmínek tak, aby mohla své dítě přijmout zpět, nebo alespoň zvýšit frekvenci a délku „propustek“ domů (obojí v zájmu dítěte).

Máte zájem dozvědět se o projektu více? Napište nám.


Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům