Drobečková navigace

O nás > Novinky > Podpora projektu s názvem Assessment Letní dům

Podpora projektu s názvem Assessment Letní důmLogo OPZ barevné.jpg

 CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011300

Hlavním výstupem projektu bude nově vytvořená metodika 3 inovovaných služeb, která bude vytvořena na základě ověření vhodných nástrojů a postupů v praxi, a to prostřednictvím zvolených klíčových aktivit projektu.

Projekt je realizován od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2022.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je v průběhu 30 měsíců inovovat služby Letního domu prostřednictvím zavedení nových nástrojů pro mapování, vyhodnocování situace klientů, identifikace a poskytnutí včasné intervence a poskytování maximálně zacílené podpory klientům ohrožených řadou sociálních handicapů.

 Dílčími cíli projektu je dále:

  1. Vytvořit sadu nástrojů pro mapování a vyhodnocování situace a potřeb klienta.
  2. Vytvořit a zavést multidisciplinární formu spolupráce prostřednictvím vytvořeného týmu odborníků, který bude zajišťovat odbornou stránku průběhu projektu.
  3. Seznámit zaměstnance a naučit je využívat nově zaváděné nástroje práce s klienty prostřednictvím vzdělávacích kurzů, seminářů, absolvovaných supervizí a specifického výcviku.
  4. Sdílet dobrou praxi v oblasti vyhodnocování potřeb klienta se zahraničními odborníky a organizacemi, a to prostřednictvím 3 zahraničních stáží v evropských zemích.

Popis realizační fáze projektu

Projektové práce byly zahájeny ustanovením realizačního týmu projektu, stanovením rolí a odpovědností jednotlivých aktérů. Současně byly vytipovány vhodné metodické nástroje vyhodnocení hodnocení potřeb klienta a probíhá oslovování a výběr vhodných osob z cílových skupin.


Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům