Drobečková navigace

O nás > Novinky > Letní dům hodnotil a plánoval

Letní dům hodnotil a plánovalDatum konání:
9.1.2018

Letní dům vstupuje do jednadvacátého roku svého působení. Zkušenosti nashromážděné za tuto dobu jsou důležitou součástí práce s dětmi v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí. Chceme i nadále zajišťovat kontinuální péči o jejich rozvoj a zlepšit podmínky pro jejich vstup do života. 

Směřování služby Kousek domova zcela určitě ovlivní individualizace péče o konkrétní děti z dětských domovů. Zvykáme si tuto důležitou součást práce Kousku domova nazývat Doprovázení. A ono skutečně doprovázením je. Chceme, aby naše pomoc byla kontinuální a dlouhodobá. Součástí změn práce služby Kousek domova je personální rozšíření kolektivu o Soňu Bittnerovou a Pavlu Chlumskou. Naše nové spolupracovnice se věnují individuální péči o děti z dětských domovů v rámci Doprovázení. Kolektiv vedený Anjou Víškovou, arteterapeutkou a dlouholetou pracovnicí Letního domu s jasně vymezeným zaměřením, bychom rádi rozšířili ještě o jednoho muže, který by se věnoval organizování a setkávání s dospívajícími chlapci. 

I v tomto roce budeme zajišťovat práci s klienty v tréninkových bytech a zvažujeme možnost doprovázení nejen klientů ve službě Doma v rodině a v doprovázení pěstounů, ale rovněž dospělých klientů, kteří již v určité fázi svého dospívání prošli péčí Letního domu. 

Naplánovány jsou tradiční výjezdy do dětských domovů i pobyty s dětmi na celý rok.

 

K naší práci patří aktualizace metodiky v jednotlivých službách.

Před Letním domem rovněž stojí velký úkol, spočívající v možnostech, jež se nabízejí loňskou akreditací vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. 

Práci služby Doma v rodině bychom rádi rozšířili přijetím dalšího pracovníka. Možnost realizace této změny spočívá v získání prostředků na zajištění mzdy.

Skupina pracovnic doprovázejících pěstouny chce v tomto roce rozšířit pomoc dvaceti osmi pěstounským rodinám, využívat arteterapii pro děti umístěné v těchto rodinách a zajistit lepší vzdělávání samotných pěstounů.

Důležitou součástí práce Letního domu je rovněž PR a fundraising. Naším úkolem je trvale rozšiřovat skupinu pravidelných individuálních dárců a zajistit pro ně zpětnou vazbu. Na konci roku jsme dokázali oslovit newsletterem už 1561 příznivců Letního domu. Průběžné poskytování

informací považujeme za velmi důležité. Počet přiínivců naší organizace sledujících naši facebookovou stránku překročil hranici tisícovky.  Seznamování veřejnosti s naší prací považujeme za důležité nejen z důvodů finanční podpory naší práce, ale rovněž v posilování pravdivého obrazu o sociálních službách u veřejnosti.

Celodenní setkání facilitovala Ing. Jaka Švarcbachová, ředitelka denního stacionáře Seňorina. Děkujeme.

26782208_2600119860128733_910215505_o.jpg

26827887_2600121923461860_874547332_o.jpg

26854202_2600119856795400_731302289_o.jpg


Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům