Drobečková navigace

O nás > Novinky > Nezavírejte oči před psychickým násilím páchaném na dětech v rodinách

Nezavírejte oči před psychickým násilím páchaném na dětech v rodinách Tobiáš.jpg 

 

Většina rodičů se snaží dělat, co umí, aby své děti dobře vychovala. Mnohdy však netuší, že jejich snaha, aby z dítěte nevyrostl „usmrkánek“, „bábovka“, hraničí nebo přímo je psychickým zanedbáváním či týráním. K takovému jednání patří např. přehlížení dítěte, odepírání citové odezvy, časté nadávky a vystavování závažným domácím konfliktům nebo dokonce domácímu násilí. S důsledky dlouhodobého psychického násilí se děti vyrovnávají často i celoživotně.

Víte, že?

 • čtrnáct procent dětí v rámci aktuálního výzkumu UNICEF uvedlo, že zažily ve své rodině domácí násilí
 • téměř 168 000 obětí vyhledá ročně lékařskou pomoc z důvodu fyzického zranění v souvislosti s domácím násilím
 • ročně v České republice v rodinách s dětmi dojde k dvěma tisícům pěti stům případům násilí
 • domácí násilí zažívá v České republice každé desáté dítě
 • z devadesáti procent jsou děti přímými svědky domácího násilí, téměř polovina z nich je sama napadena agresorem

Víte že?

 • k častým formám psychického násilí patří např. dlouhodobé přehlížení dítěte, nadávky a odepírání citové odezvy
 • psychické násilí na dětech může mít na dítě celoživotní dopad
 • často se stává, že lidé, kteří jako děti zažívali násilí, toto chování opakují jako dospělí
 • děti cítí vinu za násilí rodičů - týrání považují za normální

I když se přijde na to, že je v rodině něco špatně, pomoc se dostává spíše dospělým. Děti zůstávají vzadu. Služby pro ně jsou totiž špatně dostupné.

Co je domácí násilí?

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem „týrání“. Označuje stav, který činí pobývání ve vztahu nesnesitelným.

 • dochází k němu v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti
 • je skryto před veřejností i státních orgánů
 • intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje
 • jen těžko se mu lze bránit – ohrožená osoba sdílí s násilníkem řadu společných věcí, včetně společného bydlení
 • pod pojem – domácí násilí – zahrnujeme i násilí na dětech a na seniorech

Domácí násilí samo od sebe neskončí a má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu. 

Jak se bránit domácímu násilí? 

Pokud se necítíte ve vztahu bezpečně, je nezbytné začít hledat možnost ochrany pro případ dalšího násilného útoku

 

 • je dobré mít po ruce důležitá telefonní čísla (známí, intervenční centrum, policie atd.)
 • v případě násilného jednání, zajistit únikové cesty – nenechat se zavřít v části obydlí bez oken a východu
 • pro případ ohrožení domluvit si znamení se sousedy
 • připravit si bezpečnostní zavazadlo pro případ náhlého odchodu z obydlí kde budou uloženy potřebné věci:

 

 • doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce)
 • Důležité dokumenty (k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu)
 • Léky a věci denní potřeby, popřípadě i pro děti
 • Klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu

 

Skrývat domácí násilí není řešením. Lhostejnost k němu a jeho skrývání se nevyplácí.

Letní dům se svou službou Doma v rodině Vám může nabídnout řešení poskytnutím informací a provázením

Provázení rodin

 • Rozkrytím a mapováním Vaší situace, stanovení cílů spolupráce, jejich plánováním a následným vyhodnocováním
 • Pomocí řešit každodenní záležitosti – např. vyřizováním na úřadech a vyhledáváním informací
 • Doprovodem – např. k lékaři, na úřad
 • Koordinovat a propojovat jednání s ostatními institucemi

Sociálně-terapeutické aktivity

 • Posilování komunikace a vztahů v rodině
 • Posilování rodičovských dovedností nácvikem

Základní sociální poradenství

 • Sociální dávky, rodinný rozpočet, dluhy, bydlení
 • Práva a povinnosti rodiče
 • Práva dítěte

Služba Doma v rodině se orientuje především na pomoc dítěti. Víme totiž, že chceme-li pomoci dítěti co nejlépe, je nezbytné pomáhat i jeho rodičům.

Děti rodiče potřebují

 • podporujeme rodiče, aby mohli být dobrými rodiči svým dětem
 • děti potřebují jistotu a bezpečí – podporujeme rodiče, aby poskytovali dětem stabilní a bezpečné vztahy a klidné prostředí
 • základem vztahů je dobrá komunikace – pomáháme rodičům i dětem posilovat jejich vzájemnou komunikaci
 • rodiče dělají to nejlepší, co dovedou v rámci svých možností – pomáháme posilovat rodičovské postoje vedoucí k řešení
 • stavět na silných stránkách pomáhá víc než kritika – pomáháme rodičům a dětem objevovat jejich silné stránky
 • předcházet problémům je účinnější než „hasit požáry“ – pomáháme rodičům odkrývat příčiny potíží a učit se jim předcházet

 


Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům