Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Pěstounům > doučování

Doučování

V rodinách doučují dobrovolníci Letního domu. Doučování nejsme aktuálně schopni zajistit všem rodinám, nabídka doučování se odvíjí od toho, zda se podaří sladit časové a místní možnosti dobrovolníka a rodiny a od celkového počtu dobrovolníků pro doučování v Letním domě.

Dobrovolníci mají uzavřenou dobrovolnickou smlouvu, doložili výpis z rejstříku trestů, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis, prošli zaškolováním a průběžně spolupracují s klíčovým pracovníkem rodiny.

S dobrovolníkem a pěstounem je uzavírána Dohoda o doučování.

Doučování probíhá v rodině nebo v kanceláři Letního domu.

Doučování je bezplatné.

IMG_20170204_114723.jpg

Ve věci individuálního doučování dítěte se pěstouni zavazují:

 • v případě, že doučování probíhá v domácnosti, neklást překážky v pravidelném vstupu dobrovolníka do domácnosti v dohodnutém rozsahu a dohlédnout na přítomnost doučovaného dítěte v čase schůzky

 • být přítomen (přítomna) u pravidelného individuálního doučování, případně zajistit přítomnost jiného dospělého člena rodiny

 • zajistit potřebný prostor, pomůcky a klidné prostředí ve své domácnosti k mimoškolní přípravě dítěte.

 • poskytovat doučujícímu dobrovolníkovi potřebnou součinnost při mimoškolní přípravě svého dítěte/dětí.

 • s pomocí klíčového pracovníka stanovit cíle pro spolupráci a aktivně se snažit o jejich naplnění.

 • rušit doučování nejpozději s jednodenním předstihem - telefonicky dobrovolníkovi

 • dohodnuté doučování rušit pouze ze závažných důvodů

 • ostatní dospělí členové domácnosti jsou obeznámeni se vstupem dobrovolníka a souhlasí v dohodnutém rozsahu a čase

 

Povinnosti dobrovolníka – doučujícího

 • Na doučování docházet včas, v případě zpoždění informovat telefonicky pěstouna. V případě potřeby změny termínu a času doučování, nebo rušení doučování v daném týdnu informovat pěstouna.

 • Posílat klíčovému pracovníkovi po každém doučování zprávu z doučování.

 • Účastnit se minimálně 1x za 2 měsíce intervize doučování v Letním domě.

 • Řídit se dobrovolnickou smlouvou a kodexem dobrovolníka Letního domu, závazkem mlčenlivosti (informace o doučování, dítěti a rodině sdělovat pouze příslušným pracovníkům Letního domu, případně na intervizi dobrovolníků).

 

Podmínky ukončení spolupráce:

Klient může ukončit doučování kdykoliv, zavazuje se vyrozumět o ukončení doučování klíčového pracovníka.

Klíčový pracovník může ukončit doučování v případě kdy:

 • Klient nedodržuje povinnosti stanovené touto dohodou

 • Klient nezajistí odpovídající školní docházku doučovaného dítěte.

 • Klient úspěšně naplnil stanovené cíle spolupráce, které jsou přílohou této dohody

 • Klient ukončil spolupráci s Letním domem.

 • Je ukončena dobrovolnická smlouva s doučujícím.

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům