Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Pěstounům > zajištění dlouhodobé péče o dítě

Zajištění dlouhodobé péče o dítě

 

Zajištění celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let

Preferujeme, pokud jsou děti zvyklé jezdit na tábory, školy v přírodě, apod., aby byla tato péče zajištěna touto formou a pěstoun dostane příspěvek na jeho úhradu:

Výše příspěvku je určena v „ceníku“ pro aktuální rok, pěstoun je s ní seznámen vždy nejpozději k 31.12 předchozího roku. Klíčový pracovník může rozhodovat o přidělení příspěvku do této výše. O přidělení vyšší částky rozhoduje ředitel Letního domu na základě žádosti pěstouna.

Pěstoun předá klíčovému pracovníkovi vyplněnou žádost o proplacení a doklad o zaplacení. Letní dům klientovi příspěvek proplatí hotově či na účet, podle požadavků v žádosti.

Dlouhodobá péče může být zajištěna také formou hlídání (např. prázdniny u babičky, tetičky, strýčka, kamarádů) - toto hlídání může být proplaceno za předpokladu, že hlídající nesdílí s pěstouny společnou domácnost a pokud hlídající uzavře s Letním domem Dohodu o provedení práce. Výše příspěvku je určena v „ceníku“ pro aktuální rok, pěstoun je s ní seznámen vždy nejpozději k 31.12 předchozího roku. Klíčový pracovník může rozhodovat o přidělení příspěvku do této výše. O přidělení vyšší částky rozhoduje ředitel Letního domu na základě žádosti pěstouna. Pěstoun předá klíčovému pracovníkovi vyplněnou žádost o proplacení hlídání a tel.kontakt na osobu, která hlídání zajistí. Klíčový pracovník zjistí od hlídajícího údaje potřebné pro uzavření DPP (jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo účtu, v případě proplácení na účet), předá je vedoucímu služby, který DPP připraví a s hlídajícím uzavře. Klíčový pracovník předá hlídajícímu formulář pracovního výkazu, který je hlídající povinen vyplnit a předat Letnímu domu. Letní dům proplatí hlídání.

Náklady na stravování dětí či další vzniklé náklady hradí pěstoun.

Pěstouni jsou žádáni, aby o potřebě zajistit hlídání svěřeného dítěte informovali klíčového pracovníka s předstihem min.14 dní.

 

 

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům