Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Pěstounům > zajištění krátkodobé péče o dítě

Zajištění krátkodobé péče o dítě

IMG_6128.JPGPři vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu, vyšetření či lékařský zákrok, vyřízení dávek souvisejících s pěstounskou péčí).

Po dobu, kdy bude pěstoun vychovávající děti sám, případně oba pěstouni zároveň uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké.

Při narození vlastního dítěte.

Při úmrtí osoby blízké.

V době povinného vzdělávání pěstounů.

 

Jak osobní péči Letní dům zajišťuje

Nejvhodnější je, pokud děti hlídá někdo, s kým se děti znají, proto nejprve pomůžeme se zmapováním dostupných zdrojů v širší rodině a komunitě. Hlídání lze proplatit pouze v případě, že ho zajišťuje osoba, která nebydlí ve společné domácnosti s pěstounem.

Pěstoun předá klíčovému pracovníkovi vyplněnou žádost o proplacení hlídání a tel.kontakt na osobu, která hlídání zajistí. Klíčový pracovník zjistí od hlídajícího údaje potřebné pro uzavření DPP (jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo účtu, v případě proplácení na účet), předá je vedoucímu služby, který DPP připraví a s hlídajícím uzavře. Klíčový pracovník předá hlídajícímu formulář pracovního výkazu, který je hlídající povinen vyplnit a předat Letnímu domu. Letní dům proplatí hlídání.

Pokud pěstouni nemají možnosti si hlídání zajistit, zprostředkuje hlídání Letní dům na základě jejich žádosti podané minimálně 14 dní předem:

  • V průběhu vzdělávání mohou děti hlídat dobrovolníci Letního domu v prostorách Letního domu, práci dobrovolníků vede přítomný zaměstnanec služby.

  • V domácnosti může dítě hlídat pracovník firmy, která má živnostenské oprávnění k hlídání dětí a má s Letním domem uzavřenou smlouvu o spolupráci.

  • V krizové situaci může dočasně zajistit péči o dítě klíčový pracovník (tato doba však nesmí přesáhnout 8 hodin).

Výše příspěvku se určuje obdobně jako u vzdělávání na každý kalendářní rok, pěstoun je s ní seznámen vždy nejpozději 31.12. pro daný kalendářní rok. Klíčový pracovník může rozhodovat o přidělení příspěvku do této výše. O přidělení vyšší částky rozhoduje ředitel Letního domu na základě žádosti pěstouna.

Náklady na stravování dětí či další vzniklé náklady hradí pěstoun.

Pěstouni jsou žádáni, aby o potřebě zajistit hlídání svěřeného dítěte informovali klíčového pracovníka s předstihem, předali vyplněnou žádost o proplacení hlídání a přílohu žádosti o proplacení hlídání dítěte

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům