Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Pěstounům > Vzdělávání pro pěstouny > Tématické kurzy

Tématické kurzy

Víkendový klub

téma: Role biologického rodiče u dětí v náhradní rodinné péči 

termín: 21.- 22.3.2020, sobota 9:00-12:00, 13:00-18:00, neděle 9:00-13:00, tj.12 hodin vzdělávání

Místo konání: Botičská 4, Praha 2

LektořiLucie Krísová a Lucie Kokrdová

Bližší informace a přihláška ke stažení

 

V případě zájmu kontaktujte Lucii Krísovou na lucie.krisova@letnidum.cz  nebo tel: 777732099

 

Nabízíme také individuální vzdělávání v níže uvedených tématech:

1. Vazba, attachment, jeho poruchy a možnosti nápravy

Schopnost utvářet si vazbu s pečující osobou představuje zásadní roli pro vývoj dítěte. Děti v NRP se logicky potýkají s potížemi při vytváření vazeb. S pěstouny budeme hledat cesty, jak mohou dětem pomáhat vytvářet bezpečné vazby.

2. Sdílené rodičovství

Společně si ujasníme význam rodiny pro dítě, objasníme si jak rodina přispívá k utváření identity dítěte. Pěstouni se seznámí problematikou konfliktu loajality, tedy obtížemi, které dítěti přináší, zvnitřněný rozpor mezi jednotlivými lidmi, kteří o něj pečovali a pečují.

3. Ztráta

Dítě odloučené od rodičů zažívá pocit ztráty, který pokud není vhodně ošetřen, může mít vliv na jeho vývoj. Pocity spojené s prožitkem ztráty mají také vliv na chování dětí. Pěstouni se budou zamýšlet nad svými ztrátami a nad tím, co jim pomohlo se s nimi vyrovnat. Touto cestou budeme hledat, jak mohou dítěti účinně pomáhat vyrovnat se s jeho ztrátami.

4. Utváření sebeúcty a identity dítěte

Vztah k sobě samému, úcta k sobě stojí často v pozadí chování, které považují pěstouni za problematické. Představíme si složky sebeúcty a cesty, jak se dá sebeúcta a identita dítěte pozitivně utvářet.

5. O knize života

Vytváření knihy života je jednou z cest, jak dítěti pomoci v porozumění jeho vlastnímu životnímu příběhu. Toto porozumění je podstatné pro to, aby si dítě utvořilo celistvé a vinou nezatížené sebepojetí. Pěstounům představíme knihu života a přiblížíme způsob a zásady, jak doprovázet dítě při vytváření jeho vlastní knihy života.

6. Výchova, pozitivní vedení

Objasníme si význam chování dětí a faktory, které na něj mají vliv. Budeme hovořit o problémovém chování a tom, jak se dá účinně ovlivnit. Vycházet budeme ze zkušeností pěstounů (jak osobních z dětství, tak z výchovy přijatého dítěte).

7. Otazníky nad sexualitou

Pohovoříme o normálním vývoji sexuality a pohlavním chování od dětství do dospělosti. Pěstouny seznámíme s faktory, které svědčí o rizikovém sexuálním chování. Budeme hledat možnosti, jak dětem zodpovídat otázky týkající se sexuality. V případě potřeby můžeme pojednat téma pohlavního zneužívání a potřebné pomoci dětem, které ho zažily.

8. Závislosti jak se jim vyhnout

Řada dětí přichází do pěstounských rodin kvůli závislosti rodičů. Pěstouni-příbuzní často zažívají obavy z toho, aby dítě jim svěřené do podobných „problémů“ také nespadlo. Nabídneme jim proto informace o závislostech, možnostech a limitech léčby. Zaměříme se také na možnosti prevence.

5. Podpora rodinných vztahů za pomoci Videotréninku interakcí (VTI)

VTI lze úspěšně využít u následujících kategorií a okruhů problémů, které jsou označovány za rizikové z hlediska úspěšné interakce pečujících osob s dítětem nebo z hlediska zdravého vývoje dítěte: problémy s jídlem, spánkem, nadměrný pláč dítěte; organická postižení dítěte, opožděný nebo nerovnoměrný vývoj dítěte, problémy s vývojem řeči; sociálně-emoční problémy dítěte, neschopnost navazovat kontakty ve skupině, výchovné problémy, problémy s učením, hyperaktivita dítěte, poruchy autistického spektra, sourozenecké problémy apod.

VTI je vysoce efektivní také v procesu osvojování si dítěte v náhradní rodinné péči.

 

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům