Drobečková navigace

O nás > Ke stažení > Historie

2013

 V tomto roce jsme především rozšířili naše služby. V březnu jsme začali realizovat službu Doma v rodině a později jsme také přidali podprné aktivity pro pěstouny.  V rámci služby Spolu o krok dále jsme začali realizovat dvouletý projekt Spolu do zaměstnání a v polovině roku jsme dostali peníze na projekt Rozvojem ke kapacitě. Oba projekty dostaly podporu z Operačního programu Praha adaptabilita.

Sociálně-terapeutické pobyty i pobyty v tréninkovém bytě probíhaly podobně jako v předchozích letech.

2012

Kromě klasických sociálně-terapeutických pobytů jsme uspořádali také letní tábor pro celý dětský domov z Klánovic. Na podzim jsme nově vyzkoušeli cyklus pěti pobytů pro uzavřenou skupinu 12 dětí z Krompachu a Písku. Dlouhodobě jsme doprovázeli celkem 9 klientů. Veřejnosti jsme nabídli dva dobročinné bazary - Blešák bez blech, na Náměstí Míru v Praze. V Olomouci a pak v Praze v Domě U Kamenného zvonu jsme uspořídali retrospektiviní výstavu "Bavilo mě všecko".

 

2011

Novinkou pro nás byla intenzivnější spolupráce s dětským domovem v Klánovicích, kde jsme díky návratu Lucie Kokrdové z rodičovské dovolené, začali nabízet individuální psychoterapii. Realizovali jsme celkem 10 sociálně terapeutických pobytů a 12 pobytů v tréninkovém bytě. Připravili jsme dílnu pro veřejnost na festivalu Mezi ploty. Ve spolupráci s o.s. Rozum a cit jsme nabídli 2 zážitkové výkendy pro rodiny pěstounů s dětmi.

2010

Otevřeli jsme dveře Letního domu veřejnosti během dne otevřených dveří. Proběhla výstava obrazů dětí a mladých lidí s názvem Tajemství barev. Zvýšila se pozornost médií věnovaná Letnímu domu. Proškolili jsme nové dobrovolníky pro sociáně-terapuetické pobyty. V červenci jsme úspěšně zakončili druhý běh pobytů v tréninkovém bytě. Realizovali jsme 10 sociálné-terapeutických pobytů, nově jsme navázali spolupráci s dětským domovem v Unhošti.

2009

Pobyty v tréninkovém bytě úspěšně završily svůj první rok života, díky podpoře z Blokového grantu jsme začali tvořit ve spolupráci s externím metodologem systém interního hodnocení výsledků a dopadu tohoto projektu na cílovou skupinu. Rozšířili jsme zaměstnanecký tým pro sociálně-terapeutické pobyty, projektovou manažerkou se stala Andrea Blahovcová. Zahájili jsme systematické vzdělávání zájemcům o dobrovolnictví v Letním domě.

2008

Zahájili jsme realizaci pobytů v tréninkovém bytě; místopředsedkyni Janu Nermutovou vystřídala ve Výboru Marie Šusterová. Zvládli jsme připravit pět výstav v rámci cyklu "Cestou domů"; na konci roku jsme zahájili další „evropský projekt" financovaný tentokrát z OPPA; navázali jsme spolupráci s Dětským domovem v Klánovich, který se postupně zapojil do obou našich hlavních projektů. Úspěšně proběhla první komunitní akce Draci ve Skalách ve spolupráci s dětským domovem v Písku a Občanským sdružením Švagr. Zrealizovali jsme výstavu v prostárách Poslenecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

2007

Cyril Zákora se stal ředitelem Letního domu, vystřídal Lucii Kokrdovou, která odešla na mateřskou dovolenou; služba dětem z dětských domovů poskytovaná prostřednictvím sociálně-terapeutických pobytů, komunitních akcí, výjezdů do dětských domovů byla zaregistrována jako sociální služba; byla zahájena spolupráce s dětským domovem v Dubenci, o.p.s. v samostatném projektu.

2006

Již koncem předchozího a celý tento rok jsme realizovali náš první „evropský projekt“ Předení nitek sociální sítě. Naším partnerem v tomto projektu se stalo Městské centrum sociálních služeb a prevence - Infocentrum sociální pomoci Kontakt. Vydali jsme první kalendář, který získal jednu z cen nakladatelství Typografia.

2005

Navázali jsme spolupráci s dětským domovem v Písku. Postupně se obměnil tým pracovníků. Stejně jako i v jiných letech přišlo mnoho nových dobrovolníků.

2004

Mireia Ryšková se stala předsedkyní Lentního domu; Petr Vacek se stal místopředsedou a spoluzakladatelka Letního domu Jana Nermutová místopředsedkyní Letního domu.

 

2002

Navázali jsme spolupráci s Petrem Vackem, který se účastní mnoha akcí jako host a oblíbený moderátor; získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí; zahájili jsme výstavní cyklus "Cestou domů" v prostorách při kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

2000

Úspěšně jsme uspořádali první komunitní akci Andělská slavnost v dětském domově v Krompachu.

 

1997

Dne 17.2.1997 jsme založili Občanské sdružení Letní dům s cílem pořádat celoroční aktivity formou pobytů pro děti a mládež z dětských domovů. Pro tuto práci jsme začali využívat techniky artefiletiky, arteterapie, muzikoterapie a jiných forem práce zaměřené na psychosociální rozvoj. Ředitelkou Letního domu se stala Lucie Kokrdová. Jan Slavík, Yvonna Lucká a Mireia Ryšková tvořili v té době duchovní průvodce Letního domu. Vznik Letního domu byl spojen s předsevzetím zviditelňovat myšlenku, že i státem garantovaný systém ústavní péče o děti a mladé lidi v dětských domovech by měl do svého celku jasně zakomponovat i cílenou výchovně – terapeutickou práci s těmi, kteří ji vzhledem ke své osobní historii potřebují.

1999

Navázali jsme spolupráci s dětským domovem v Krompachu a uspořádali první komunitní akci Kolem kašny v Radeníně.

1994 – 1996

Od tohoto léta 1994 až do zimy 1996 jsme díky velké vstřícnosti manželů Pluhařových (tehdejší vedení Dětského domova v Radeníně) pořádali pro děti pobytové akce mimo dětský domov. Naše společné dny se začaly naplňovat výtvarnými experimenty, muziko-hrátkami, divadelními pokusy…

   

Léto 1994

V létě 1994 jsme trávili část prázdnin jako vychovatelé v Dětském domově v Radeníně. Tehdy nás některé věci v dětském domově nemile překvapily. Naše rozčarování bylo do určité míry jistě zapříčiněno naší naivitou a studentskými ideály, týkalo se však celého systému státní ústavní péče. Děti, jejichž život byl od samého počátku poznamenáván psychickou a sociální deprivací, fyzickým, psychickým a často i sexuálním násilím, neprocházely žádnou terapií, jejich traumatické zážitky nebyly nikdy léčebně zpracovávány. O děti se starali zejména lidé s naprosto neodpovídající kvalifikací. Tehdy jsme byli přesvědčeni, že právě těmto dětem (míníme tím všechny děti s podobným osudem) by se mělo dostávat laskavé a poučené péče týmu odborníků. A právě tehdy se zrodila myšlenka na čin, který by tuto situaci alespoň částečně zmírnil. Osobní příběhy těchto dětí se pro nás staly velkou výzvou.

Česky English

 

Chci podpořit aktivity
Letního domu

logo darujme

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

Facebook Letního domu

banner2-180x50.png

patička Letní dům