Drobečková navigace

O nás > Ke stažení > Historie

2013

 V tomto roce jsme především rozšířili naše služby. V březnu jsme začali realizovat službu Doma v rodině a později jsme také přidali podprné aktivity pro pěstouny.  V rámci služby Spolu o krok dále jsme začali realizovat dvouletý projekt Spolu do zaměstnání a v polovině roku jsme dostali peníze na projekt Rozvojem ke kapacitě. Oba projekty dostaly podporu z Operačního programu Praha adaptabilita.

Sociálně-terapeutické pobyty i pobyty v tréninkovém bytě probíhaly podobně jako v předchozích letech.

2012

Kromě klasických sociálně-terapeutických pobytů jsme uspořádali také letní tábor pro celý dětský domov z Klánovic. Na podzim jsme nově vyzkoušeli cyklus pěti pobytů pro uzavřenou skupinu 12 dětí z Krompachu a Písku. Dlouhodobě jsme doprovázeli celkem 9 klientů. Veřejnosti jsme nabídli dva dobročinné bazary - Blešák bez blech, na Náměstí Míru v Praze. V Olomouci a pak v Praze v Domě U Kamenného zvonu jsme uspořídali retrospektiviní výstavu "Bavilo mě všecko".

 

2011

Novinkou pro nás byla intenzivnější spolupráce s dětským domovem v Klánovicích, kde jsme díky návratu Lucie Kokrdové z rodičovské dovolené, začali nabízet individuální psychoterapii. Realizovali jsme celkem 10 sociálně terapeutických pobytů a 12 pobytů v tréninkovém bytě. Připravili jsme dílnu pro veřejnost na festivalu Mezi ploty. Ve spolupráci s o.s. Rozum a cit jsme nabídli 2 zážitkové výkendy pro rodiny pěstounů s dětmi.

2010

Otevřeli jsme dveře Letního domu veřejnosti během dne otevřených dveří. Proběhla výstava obrazů dětí a mladých lidí s názvem Tajemství barev. Zvýšila se pozornost médií věnovaná Letnímu domu. Proškolili jsme nové dobrovolníky pro sociáně-terapuetické pobyty. V červenci jsme úspěšně zakončili druhý běh pobytů v tréninkovém bytě. Realizovali jsme 10 sociálné-terapeutických pobytů, nově jsme navázali spolupráci s dětským domovem v Unhošti.

2009

Pobyty v tréninkovém bytě úspěšně završily svůj první rok života, díky podpoře z Blokového grantu jsme začali tvořit ve spolupráci s externím metodologem systém interního hodnocení výsledků a dopadu tohoto projektu na cílovou skupinu. Rozšířili jsme zaměstnanecký tým pro sociálně-terapeutické pobyty, projektovou manažerkou se stala Andrea Blahovcová. Zahájili jsme systematické vzdělávání zájemcům o dobrovolnictví v Letním domě.

2008

Zahájili jsme realizaci pobytů v tréninkovém bytě; místopředsedkyni Janu Nermutovou vystřídala ve Výboru Marie Šusterová. Zvládli jsme připravit pět výstav v rámci cyklu "Cestou domů"; na konci roku jsme zahájili další „evropský projekt" financovaný tentokrát z OPPA; navázali jsme spolupráci s Dětským domovem v Klánovich, který se postupně zapojil do obou našich hlavních projektů. Úspěšně proběhla první komunitní akce Draci ve Skalách ve spolupráci s dětským domovem v Písku a Občanským sdružením Švagr. Zrealizovali jsme výstavu v prostárách Poslenecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

2007

Cyril Zákora se stal ředitelem Letního domu, vystřídal Lucii Kokrdovou, která odešla na mateřskou dovolenou; služba dětem z dětských domovů poskytovaná prostřednictvím sociálně-terapeutických pobytů, komunitních akcí, výjezdů do dětských domovů byla zaregistrována jako sociální služba; byla zahájena spolupráce s dětským domovem v Dubenci, o.p.s. v samostatném projektu.

2006

Již koncem předchozího a celý tento rok jsme realizovali náš první „evropský projekt“ Předení nitek sociální sítě. Naším partnerem v tomto projektu se stalo Městské centrum sociálních služeb a prevence - Infocentrum sociální pomoci Kontakt. Vydali jsme první kalendář, který získal jednu z cen nakladatelství Typografia.

2005

Navázali jsme spolupráci s dětským domovem v Písku. Postupně se obměnil tým pracovníků. Stejně jako i v jiných letech přišlo mnoho nových dobrovolníků.

2004

Mireia Ryšková se stala předsedkyní Lentního domu; Petr Vacek se stal místopředsedou a spoluzakladatelka Letního domu Jana Nermutová místopředsedkyní Letního domu.

 

2002

Navázali jsme spolupráci s Petrem Vackem, který se účastní mnoha akcí jako host a oblíbený moderátor; získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí; zahájili jsme výstavní cyklus "Cestou domů" v prostorách při kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

2000

Úspěšně jsme uspořádali první komunitní akci Andělská slavnost v dětském domově v Krompachu.

 

1997

Dne 17.2.1997 jsme založili Občanské sdružení Letní dům s cílem pořádat celoroční aktivity formou pobytů pro děti a mládež z dětských domovů. Pro tuto práci jsme začali využívat techniky artefiletiky, arteterapie, muzikoterapie a jiných forem práce zaměřené na psychosociální rozvoj. Ředitelkou Letního domu se stala Lucie Kokrdová. Jan Slavík, Yvonna Lucká a Mireia Ryšková tvořili v té době duchovní průvodce Letního domu. Vznik Letního domu byl spojen s předsevzetím zviditelňovat myšlenku, že i státem garantovaný systém ústavní péče o děti a mladé lidi v dětských domovech by měl do svého celku jasně zakomponovat i cílenou výchovně – terapeutickou práci s těmi, kteří ji vzhledem ke své osobní historii potřebují.

1999

Navázali jsme spolupráci s dětským domovem v Krompachu a uspořádali první komunitní akci Kolem kašny v Radeníně.

1994 – 1996

Od tohoto léta 1994 až do zimy 1996 jsme díky velké vstřícnosti manželů Pluhařových (tehdejší vedení Dětského domova v Radeníně) pořádali pro děti pobytové akce mimo dětský domov. Naše společné dny se začaly naplňovat výtvarnými experimenty, muziko-hrátkami, divadelními pokusy…

   

Léto 1994

V létě 1994 jsme trávili část prázdnin jako vychovatelé v Dětském domově v Radeníně. Tehdy nás některé věci v dětském domově nemile překvapily. Naše rozčarování bylo do určité míry jistě zapříčiněno naší naivitou a studentskými ideály, týkalo se však celého systému státní ústavní péče. Děti, jejichž život byl od samého počátku poznamenáván psychickou a sociální deprivací, fyzickým, psychickým a často i sexuálním násilím, neprocházely žádnou terapií, jejich traumatické zážitky nebyly nikdy léčebně zpracovávány. O děti se starali zejména lidé s naprosto neodpovídající kvalifikací. Tehdy jsme byli přesvědčeni, že právě těmto dětem (míníme tím všechny děti s podobným osudem) by se mělo dostávat laskavé a poučené péče týmu odborníků. A právě tehdy se zrodila myšlenka na čin, který by tuto situaci alespoň částečně zmírnil. Osobní příběhy těchto dětí se pro nás staly velkou výzvou.

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům