Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Pěstounům > Asistovaní kontakt

Rozvoj a prohlubování sounáležitosti dítěte s osobami blízkými

Během každé návštěvy klíčového pracovníka 1x 2 měsíce se klíčový pracovník dotazuje pěstounů a dítěte na průběh kontaktu dítěte s osobami blízkými v uplynulém období.

Volný styk dítěte v PP s původní rodinou

Podporujeme za předpokladu, že členi původní rodiny, které dítě navštěvuje, jsou během návštěv střízliví drog, alkoholu a dalších návykových látek, jsou v psychickém stavu, kdy se zvládnou o dítě postarat, během návštěv na dítě slovně ani fyzicky neútočí, dítěti zajistí pitný a jídelní režim, v případě přespávání mu zajistí vhodné místo na spaní.

Vedeme pěstouny k tomu, aby znali podmínky, kde rodiče tráví s dětmi čas společných setkání - vedeme pěstouny k tomu místo navštívit, nebo v případě pochybností požádat OSPOD o prošetření místa bydliště rodičů a posouzení vhodnosti prostředí.

Vedeme pěstouny k tomu, aby s dětmi hovořili o průběhu návštěv, dítě na návštěvu připravovali. O původní rodině nehovořili před dítětem hanlivě - v případě potřeby se o starostech spojených s kontaktem s původní rodinou svěřili klíčovému pracovníkovi nebo v rámci klubů pěstounů. Vedeme pěstouny k pochopení možných reakcí dítěte po kontaktu s původní rodinou.

Pokud je to možné a vhodné, kontaktujeme biologické rodiče, hovoříme s nimi o své roli v systému péče a nabízíme konzultaci k průběhu setkání s dítětem.

V případě, že návštěvy neprobíhají pro dítě bezpečně, doporučujeme pěstounům využít služeb asistovaného kontaktu, případně soudního rozhodnutí ve věci kontaktu dítětes původní rodinou.

Asistovaný kontakt

Asistovaný kontakt je proces vedoucí od přípravy na setkávání dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči s příbuzným vedené odborným pracovníkem přes asistované setkávání dítěte s osobou, nebo asistované předávání dítěte po zhodnocení setkání. Asistovaný kontakt v rodině vede vždy jiný pracovník rodiny, než klíčový pracovník.

Asistovaný kontakt nabízíme v rodinách pěstounů, kteří mají s Letním domem uzavřenou Dohodu o výkonu PP.

Asistovaná setkání mohou probíhat v Letním domě, případně i mimo prostory poskytovatele služby (např. ve městě, v parku, na dětském hřišti, ve vězení), ale pouze v případě, pokud se na tom dohodnou všechny zúčastněné strany.

Čas a frekvence se řídí vzájemnou domluvou, příp.soudním rozhodnutím.

Asistovaný kontakt vedou sociální pracovnice: Lucie Krísová, Markéta Švejdová, Jana Horáková, Jana Hrazdilová

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům