Posláním Letního domu je pomáhat dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. 

 DSC_4960.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležitý vzkaz pro Vás, kteří nás podporujete!

24. 2. 2021
 
Na základě přijaté novely zákona o daních z příjmů mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Tento benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal.

Daňové přiznání 2.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro naše klienty hledáme práci

23. 2. 2021

Pro některé naše dospívající klienty hledáme brigádu nebo stálou práci. Mladí lidé před nebo po odchodu z DD mají často komplikace při hledání trvalého pracovního poměru. Často potřebují na pracovišti větší podporu a specifický přístup. Proto hledáme ideálně malé firmy a organizace, kde by někteří naši klienti mohli vykonávat například drobnou manuální práci. Potřebujete ve firmě někoho na úklid, pomoc ve skladu nebo s balením zboží? Chcete podpořit mladé lidi při jejich vstupu do samostatného života? Napište nám, budeme rádi za nabídky brigád i zkrácených úvazků.

Inzerát.jpg

inzerát 1.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum 17. února si připomínáme každý rok

V tento den roku 1997 se totiž stalo ze skupiny nadšenců, pořádajících pobyty pro děti v ústavní péči už od roku 1995, občanské sdružení, tedy organizace jak se patří. Dnes je Letní dům na základě nových zákonů zapsaným ústavem, ale své směřování pomoci nezměnil. Dále pokračujeme v třech hlavních směrech podpory dětí:

Služba Kousek domova

Aktivity pracovníků této služby míří na děti a mladé lidi, kteří mají zkušenost s ústavní výchovou. Cílem poskytovaných služeb je plynulý a úspěšný přechod do samostatného života.

Služba Doma v rodině

Pracovníci služby podporují biologické rodiny, které se ocitly v nepříznivé situaci. Cílem podpory je spokojené dítě

Doprovázení pěstounů

Pracovníci Letního domu poskytují poradenství a vzdělávání pěstounů, Poskytují rovněž doučování dětí. Cílem jejich práce je podpora vztahových vazeb a rozvoj kompetencí pěstounů.

 

Svou podporu můžete práci Letního domu projevit narozeninovým darem.

ttps://www.darujme.cz/projekt/1201604

 --------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o daru

3. 2. 2021

Právě teď je ten čas, kdy i v Letním domě rozesíláme - zpravidla scany - někdy i originály - potvrzení o daru. Tahle potvrzení se týkají především individuálních dárců. Pravda, jde o velmi formální záležitost a navíc ji obdarovanému ukládá zákon, ale potvrzení rozesíláme  opravdu rádi. Dává nám možnost spolu s přeposláním tiskopisu, připojit do dopisu poděkování nejen za dar samotný, ale i za darem projevenou důvěru v naši práci.  

Letní dům je za své podporovatele vděčný. - Za podporovatele stabilní a dlouholeté, ale i za ty úplně začínající a  přispívající na podporu práce Letního domu jen občas a nepravidelně. Kupodivu na standardního dárce nemá Letní dům ani po čtyřiadvaceti letech své činnosti žádný mustr. A je to asi tak dobře a vypovídá to rozmanitosti a bohatosti lidského života. Štědrost dárců není určitě limitována profesí. Ani výší vlastního konta dárce. Mezi dárci Letního domu jsou profesoři, lékaři, stejně jako novináři, maminky na mateřské, právničky nebo elektrikář, baletka, ajťák i studentka. Ti všichni projevili důvěru v naši práci darem a my tak můžeme, navzdory neplánovaným proměnám a svízelím současnosti, s chutí pokračovat v naší práci i letos. Pravda, individuální dárci nejsou jedinými dárci. Práci Letního domu podpořily i státní instituce, magistrát hlavního města Prahy, velké nadace  a firmy. Ovšem částka, přesahující 360 000 Kč, darovaná přibližně stovkou dárců, stojí za připomenutí právě v tomto zúčtovacím čase. Děkujeme! 

Úřad vlády 3.jpg

Jan Bárta, ředitel 

 

Letní dům se od července loňského roku zaměřil na zvyšování kvality poskytování sociální služby a další sociální práce.
Letní dům může pokračovat v rozvoji své práce i díky projektu podporovanému Evropskou unií. 

Rozvojem k efektivitě a kvalitě (REK)

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015252

Projekt reaguje na potřeby organizace Letní dům a zaměřuje se na zvyšování kvality poskytované sociální služby Kousek domova (sociální rehabilitace) a další sociální práce v rámci programů Doma v rodině (podpora biologických rodin) a Podpora pěstounů, a to skrze analýzu procesů jednotlivých služeb, zhodnocení současného stavu, navržení změn a jejich implementaci do praxe s ohledem na plnění zákonných požadavků a zvýšení efektivity a profesionality jednotlivých služeb/ programů.

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU EU 

                               flag_yellow_high (1).jpg

     EVROPSKÁ UNIE
     Evropský sociální fond
     Operační systém Zaměstnanost

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je v průběhu dvou let zvýšit kvalitu sociální služby Kousek domova (sociální rehabilitace) a další sociální práce v rámci programů Doma v rodině (podpora biologických rodin) a Podpora pěstounů, a to především prostřednictvím zefektivnění procesů, zlepšením sdílení dobré praxe a zkušeností s jinými organizacemi a zvýšením kvalifikace zaměstnanců.

Dílčími cíli projektu je dále:

1) Skrze analýzu a optimalizaci procesů uvnitř jednotlivých služeb zajistit efektivitu a kvalitu realizovaných činností, navrhnout cesty k optimalizaci personálních i finančních zdrojů a procesního nastavení napříč službami a implementovat je do služeb. Využívat funkční vyhovující elektronickou databázi.

2) Vytvořit a využívat sítě organizací, které pracují s ohroženými dětmi, resp. dětmi vyrůstajícími v náhradní výchově, spolupracovat na řešení konkrétních problémů v dané oblasti, posilovat know-how organizace, ale také sdílet příklady dobré praxe.

3) Prostřednictvím odborného vzdělávání sociálních pracovníků využívat v praxi inovativní přístupy a metody práce (např. využití dyadického přístupu v práci pěstounských rodin, kreativních technik v práci s dětmi, které prožily traumatické zážitky apod.) a zvyšovat tak kvalifikaci pracovníků.

 

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům